2. listopadu 2021

innogy je připravena na snižování záloh v režimu DPI

  • Se snížením pomůže odpuštěná DPH, nižší spotřeba vlivem teplého počasí a pokles cen plynu na velkoobchodních trzích

Po dnešní konzultaci s ERÚ skupina innogy oznamuje, že je připravena na snižování záloh za listopad a prosinec zákazníkům, kteří se ocitli v minulých dnech v režimu dodávek dodavatele poslední instance (DPI). Tento krok částečně umožní zrušení platby DPH, o kterém rozhodlo Ministerstvo financí pro tyto dva měsíce, nižší aktuální spotřeba u odběratelů zemního plynu vlivem teplého podzimu a pokles cen na velkoobchodních trzích v posledním týdnu.

„Společně s ERÚ a dalšími DPI určitě najdeme shodu, jak snížit cenový šok, kterému dnes čelí více než 900 tisíc zákazníků u všech dodavatelů poslední instance. Dnešní návrhy budeme velmi rychle analyzovat. Návrh snížení o 50 procent v listopadu a 40 procent v prosinci je ambiciózní, ale není nereálný,“  uvedl dnes po jednání s ERÚ předseda představenstva innogy Energie Tomáš Varcop. innogy je připravena svůj další postup koordinovat s MPO, ERÚ i s dalšími dodavateli poslední instance.

innogy i nadále jednoznačně doporučuje, aby všichni, kteří se ocitli na základě nezodpovědnosti svých minulých dodavatelů v režimu DPI, rychle přešli na standardní produkty. V tu chvíli jim klesnou zálohy v průměru o polovinu a výrazně se jim sníží i cena zemního plynu. Novou smlouvu s innogy je možné uzavřít velmi rychle přes webový formulář. Jeho vyplnění zabere 2 minuty a během dne okamžitě obdrží zákazník novou nabídku s výhodnější standardní smlouvou.

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné - jste v pořadí

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.