4. listopadu 2021

innogy nečeká a jako první přijímá snížené zálohy od zákazníků DPI

Zákazníci v režimu dodávek dodavatele poslední instance (DPI) mohou posílat do innogy zálohy za listopad v poloviční výši. Po prvních konzultacích s MPO a ERÚ byla už skupina innogy připravena pomoci zákazníkům z kategorie domácností, kteří spadli do režimu DPI a akceptovat snížení předepsaných záloh na listopad a prosinec. Nečekáme, vycházíme aktivně vstříc těm, kteří uvítají možnost snížení záloh v režimu DPI. Zastropované zálohy pro zákazníky DPI je možné uhradit v měsíci listopadu ve výši 50 % a v prosinci 60 % původně vyměřené zálohy.

"Zákazník nás nemusí žádným způsobem informovat ani žádat o snížení zálohy na listopad a prosinec 2021. Prostě jen zaplatí na správné číslo účtu pod správným variabilním symbolem ze zaslaného plánu záloh v listopadu o 50 procent a v prosinci o 40 procent nižší částku. Zákazníkům v DPI nebudeme generovat, tisknout a rozesílat nové zálohové plány, předpis záloh na tyto dva měsíce jsme však operativně snížili v našich systémech,"  vysvětlil David Konvalina, ředitel innogy pro maloobchod a marketing.

Zákazníci možnosti snížení záloh mohou, ale nemusí využít. Doporučením innogy je platit zálohy i nadále v předepsané výši, aby se vyhnuli případným velkým nedoplatkům. "Nejlepším řešením, jak si snížit nejen zálohy, ale i cenu je nezůstávat v DPI a co nejrychleji přejít na nový produkt. Zákazníci o zaplacené zálohy v DPI nepřijdou, vše jim do poslední koruny vyúčtujeme. Ke sjednání řádné smlouvy je ideální využít webový formulář na stánkách innogy.cz, který zákazník vyplní během dvou minut a během dne dostane už konkrétní a výhodnou nabídku s výrazně nižšími zálohami a cenami zemního plynu,"  dodal David Konvalina.

Snížení záloh na listopad a prosinec částečně umožňuje zrušení platby DPH, o kterém rozhodlo Ministerstvo financí pro listopad a prosinec 2021, nižší aktuální spotřeba u odběratelů zemního plynu vlivem teplého podzimu a pokles cen na velkoobchodních trzích v posledním týdnu. innogy kalkuluje ceník DPI každý týden podle výše aktuálních nákupních cen. Díky tomu innogy ceny plynu v režimu DPI již čtyřikrát po sobě snížila.

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.