Informace pro podnikatele v režimu dodávky plynu dodavatelem poslední instance (DPI)

Rádi bychom vás ujistili, že v ‍žádném případě nedojde k ‍přerušení dodávky plynu. Jsme jedním z ‍dodavatelů poslední instance, což ‍znamená, že ‍zákazníci s ‍odběrným místem v ‍distribučním území GasNet automaticky přechází k ‍nám. Naše kapacity a ‍silné zázemí jsou zárukou toho, že ‍o ‍vás bude dobře postaráno.
Vše vyřídíme za ‍vás bez ‍nutnosti volání či ‍návštěvy pobočky. Veškeré informace budou obsaženy v ‍dopise, který od ‍nás v ‍nejbližších dnech dostanete. Nemějte žádné obavy, stačí, když vyčkáte, sami se ‍vám co ‍nejdříve ozveme.

Všichni zákazníci od ‍nás dostanou dopis, který bude obsahovat potvrzení o ‍zahájení dodávky v ‍režimu DPI a ‍základní informace k ‍průběhu dodávky. Dále plán záloh na ‍další 3 ‍měsíce a ‍platební údaje, včetně termínů splatnosti záloh, ceník plynu DPI a ‍ceník služeb. Tento dopis obsahuje důležité údaje pro ‍uzavření nové smlouvy. Pečlivě si jej uschovejte.

DPI krok za krokem

Automaticky jste byli převedeni do ‍dočasného zákonného režimu dodavatele poslední instance, jímž je innogy Energie. Tím máte jistotu, že dodávka plynu bude pokračovat.

Nevolejte,
sami se vám ozveme.
Stav plynoměru
ani jiné údaje
nám hlásit nemusíte. 
 

Obdržíte od ‍nás dopis s ‍instrukcemi o ‍DPI, cenách dodávky a ‍zálohách. Nezapomeňte si ‍hned přenastavit platby a ‍zastavit platby původnímu dodavateli.
 

Jakmile uzavřete novou smlouvu s ‍innogy*, režim DPI bude po ‍několika dnech ukončen.
Hotovo.
A ‍máte klid.
* smlouvu můžete uzavřít i ‍s ‍jiným dodavatelem, kterého si ‍vyberete, záleží na ‍vás

Odpovědi na často kladené otázky:

 • Ocitl jsem se v režimu DPI

  Odebíral jsem plyn od ‍dodavatele, který oznámil ukončení své činnosti. Co ‍mám dělat?
  Vy nemusíte dělat nic, my jako dodavatel poslední instance (DPI) vám v ‍nejbližších dnech pošleme dopis, kde ‍najdete vše potřebné.
  V ‍České republice existuje pro ‍tuto situaci bezesmluvní institut, tzv. dodavatel poslední instance (DPI). Díky tomu máte jistotu, že ‍vám nebude přerušena dodávka plynu. Do ‍režimu dodávky od ‍DPI přecházíte automaticky – sami si jej zvolit nemůžete.

  Pro koho je ‍režim DPI určen?
  Režim DPI platí pro ‍všechny domácnosti a ‍dále pro ‍podnikatele s ‍odběrem do ‍630 ‍MWh/rok, jejichž původní dodavatel ztratil způsobilost jim plyn dodávat. Pro firmy s ‍vyšší spotřebou není ze ‍zákona ochrana v ‍režimu DPI a ‍je ‍nutné si ‍neprodleně vybrat nového dodavatele. Tento výběr neodkládejte.
  Aktuální seznam původních dodavatelů je uveden na ‍stránkách Energetického regulačního úřadu.

  Dokážu zjistit, kdo je ‍mým dodavatelem poslední instance?
  Území ČR je ‍pro ‍dodávky plynu rozděleno podle distribučního území mezi innogy Energii, E.ON Energii a ‍Pražskou plynárenskou.

  Jak dlouho zůstávám v ‍režimu DPI?
  Maximální lhůta, kdy můžete být v režimu DPI, je ‍zákonem stanovena na ‍3 ‍měsíce. Pokud si do této doby nesjednáte smlouvu novou, dojde ze zákona k ‍automatickému převodu dodávky plynu na dobu neurčitou, a ‍to u ‍stejného obchodníka, který vám zajišťoval dodávky v ‍režimu DPI.


  Uzavřel jsem s ‍vámi smlouvu ještě před ukončením činnosti původního dodavatele. Jaký bude postup v ‍mém případě?
  Vaše smlouva samozřejmě platí, včetně dohodnuté ceny a ‍termínu zahájení dodávky. Plyn ‍jsme pro vás již nakoupili. Žádné další kroky už ‍nemusíte podnikat.
  V mezidobí, do ‍doby účinnosti nové smlouvy, budete odebírat v ‍režimu dodávky DPI, případně navazující dodávky na dobu neurčitou. Poté vám dodávky automaticky převedeme do ‍běžného režimu a ‍za ‍podmínek sjednané smlouvy.

  Musím někomu nahlásit stav plynoměru k ‍zahájení dodávky v ‍režimu DPI?
  Ne, pro ‍dodávku plynu v ‍režimu DPI to ‍není potřeba. Propočet stavu plynoměru provede distributor. Pokud si i ‍přesto přejete nahlásit stav plynoměru, využijte k ‍tomu stránky distributora, určené pro ‍samoodečet nejpozději do ‍5 ‍dnů od ‍zahájení dodávky v ‍režimu DPI. (To je také nejrychlejší způsob, neboť i telefony a e-maily distributora jsou momentálně přetíženy.)

  Co dělat, když se nemohu dovolat na ‍vaši zákaznickou linku?
  Není třeba nám volat, veškeré potřebné informace najdete na této stránce. Prosíme, projděte si ‍zde uvedené odpovědi na ‍časté dotazy a ‍vyčkejte na ‍náš dopis.

  Jak proběhne vypořádání s ‍původním dodavatelem?
  Doporučujeme vám okamžitě zastavit platby záloh vůči původnímu dodavateli plynu (trvalé příkazy, svolení k ‍inkasu).
  Původní dodavatel má povinnost vám poslat konečné vyúčtování.
  V ‍případě reklamace vyúčtování se ‍obracejte na ‍původního dodavatele - bez ‍zbytečného odkladu.

 • Platby záloh v režimu DPI

  Jakou budu mít cenu plynu v ‍režimu dodávky DPI a ‍jak se ‍stanovuje?
  Cena jeregulována cenovým rozhodnutím ERÚ, které ji určuje podle denních cen na vnitrodenním trhu s ‍plynem OTE v ‍předchozím měsíci. Konečná cena za daný měsíc tak bude známa až po jeho skončení a ‍innogy ji nemůže nijak ovlivnit. Aktuální ceník DPI naleznete zde


  Jak to ‍bude se ‍zálohami?
  Součástí dopisu s ‍potvrzením o ‍zahájení dodávky v ‍režimu DPI u ‍innogy je ‍plán záloh.
  Připomínáme, že je třeba okamžitě zastavit platby záloh původnímu dodavateli (trvalé příkazy, svolení k ‍inkasu). Původní dodavatel má povinnost vám poslat konečné vyúčtování.

  Proč mohou být zálohy vyšší, než jsem doposud platil?
  Výši měsíční zálohy jsme vypočítali podle vaší historické spotřeby, kterou jsme obdrželi od ‍Operátora trhu OTE, ‍a.s., poslední známé ceny DPI a ‍rozložení vaší spotřeby v ‍čase na ‍následující 3 ‍měsíce.


 • Chci ukončit režim DPI

  Jak se mám rozhodnout? Mám si raději cenu zafixovat nebo čekat, zda ceny případně poklesnou?
  Nelze předvídat, jak ‍se v ‍budoucnu budou vyvíjet ceny energií.
  Pokud si chcete cenu zajistit co nejdříve a ‍rozhodli jste se pro innogy, můžete to vyřešit jednoduše hned (bez nutnosti navštívit pobočku nebo volat zákaznickou linku).

  Jak mohu ukončit režim DPI?
  Jakmile od ‍nás obdržíte potvrzení o ‍zahájení dodávky v ‍režimu DPI, můžete ho ‍ukončit uzavřením nové smlouvy s vybraným dodavatelem. Režim DPI pak skončí po několika dnech od jejího uzavření. Pokud se ‍rozhodnete zůstat u ‍innogy, rádi vám připravíme nabídku. Můžeme vám rovnou nabídnout i smlouvu ‍na ‍dodávky elektřiny.

  Musím někomu nahlásit stav plynoměru k ‍ukončení dodávky v ‍režimu DPI?
  Nemusíte, i ‍tento odečet distributor stanoví propočtem. Pouze v ‍případě, že váš odběr v ‍režimu DPI trval delší čas a ‍vaše spotřeba byla výrazně nižší, doporučujeme nahlásit odečet distributorovi ke ‍dni zahájení dodávky v ‍běžném režimu (datum najdete v ‍nové smlouvě), nejpozději do ‍5 ‍dnů poté. Doporučujeme vám provést odečet online.

  Jak mám postupovat, pokud se ‍mi ‍sám ozve jiný alternativní dodavatel?
  Buďte velmi obezřetní. Současná turbulentní doba přispívá k aktivitám nejrůznějších neseriózních subjektů. Není třeba se ‍rozhodovat pod ‍tlakem.
  Nenechte se ‍zlákat podezřele výhodnými nabídkami. Pečlivě si vše prostudujte a ‍případně se ‍o ‍vašem rozhodnutí poraďte. Sledujte informace a ‍rady odborníků publikované v ‍seriózních médiích. Jak se ‍již mnozí přesvědčili, cena by ‍neměla být jediným kritériem výběru, spolehlivé dodávky nejsou vždy samozřejmostí.


Největším distributorem plynu je GasNet, s.r.o., působí téměř ve všech regionech ČR (vyjma jižních Čech a Prahy).
V jižních Čechách působí společnost EG.D, a.s.
V Praze a přilehlém okolí distribuci plynu zajišťuje Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

mapa distributorů plynu

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.